Rámová konštrukcia

Základom konštrukcie je drevený rám, ktorý je tvorený z KVH hranolov. KVH, je konštrukčne masívne, sušené, hobľované a cinkovým spojom nadpájané stavebné rezivo z ihličnanov. Kontrolovaná vlhkosť ±15% reziva zabraňuje následným neželaným tvarovým zmenam v zabudovanej konštrukcii. KVH rezivo vieme dodať aj v pohľadovej kvalite (priznané stavebné časti v interiéri a exteriéri). Výrobky KVH sú certifikované

Skladby a hrúbky jednotlivých materiálov sa môžu meniť na základe projektu a požiadavky na dosiahnutie požadovaných tepelno-izolačných vlastností stavby.

Štandardná skladba konštrukcie obvodovej steny

(nízkoenergetický dom)

U=0,11 W(m2K), hr.375mm

 1. Fasádna omietka, 7mm
 2. Fasádny grafitový polystyrén, 140mm
 3. Sadrovlaknita doska 12,5mm
 4. Nosný systém KVH, 140mm
 5. Minerálna izolácia, 140mm
 6. Parozábrana – fólia
 7. Inštalačná rovina s dreveným roštom, 60mm
 8. Minerálna izolácia, 60mm
 9. Sadrokartónová protipožiarna doska, 15mm

Difúzne otvorená skladba konštrukcie obvodovej steny

(nízkoenergetický dom)

U=0,12 W(m2K), hr.390mm

 1. Fasádna omietka, 7mm
 2. Fasádna minerálna doska, 140mm
 3. Drevovláknitá doska, 13mm
 4. Nosný systém KVH, 140mm
 5. Minerálna izolácia, 140mm
 6. Drevoštiepková OSB3 doska, 15mm
 7. Inštalačná rovina, 60mm
 8. Minerálna izolácia, 60mm
 9. Sadrokartónová doska protipožiarna doska, 15mm

Difúzne otvorená skladba konštrukcie obvodovej steny

(pasívny dom)

U=0,09 W(m2K), hr.460mm

 1. Fasádna omietka, 7mm
 2. Drevovláknitá doska, 60mm
 3. Nosník KVH(Steico), 300mm
 4. Minerálna izolácia, 300mm
 5. Drevoštiepková OSB3 doska, 15mm
 6. Inštalačná rovina s dreveným roštom, 60mm
 7. Minerálna izolácia, 60mm
 8. Sadrokartónová doska protipoziarna 15mm