CLT konštrukcia a jej výhody pri stavbe nízkoenergetických montovaných CLT domov

Čo je to CLT konštrukcia?

Konštrukcia CLT(Cross Laminated Timber) predstavuje najnovší trend vo vývoji stavebných materiálov pre výstavbu drevostavieb. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, stabilitou a presným vyhotovením detailov. Ide o panelový systém z masívnych drevených prvkov.  Ako finálne povrchy môžu byť použité nasledovné materiály sadrokartón, omietky, obklady, tapety a pod.

Dokonalosť výrobného procesu, vďaka zvyšuje kvalita hotových stavieb. K ďalším pozitívam patrí rýchlosť výstavby, dobrá vzduchotesnosť, difúzna otvorenosť, fázový posun, požiarna odolnosť.

Proces výroby CLT dosiek

V procese výroby sú drevené lamely najprv vysušené na optimálnu vlhkosť približne 12%, aby sa minimalizovalo riziko skreslenia alebo praskania materiálu. Potom sú lamely vytriedené podľa kvality a dĺžky, ohobľované a následne zlepené do jednovrstvových alebo viacvrstvových dosiek. To všetko prispieva k dokonalej presnosti a kvalite hotových CLT panelov.

Estetické a Funkčné Aspekty

Povrch panelov môže byť dokončený na rôzne spôsoby, a to buď v pohľadovej alebo nepohľadovej kvalite. Pohľadová kvalita znamená, že povrch je vizuálne atraktívny a je vhodný ako finálny povrchový materiál. Nepohľadová kvalita je vhodná pre ďalšie povrchové úpravy, ako sú napríklad sadrokartón, omietky, obklady, tapety a podobne.

Výhody CLT Konštrukcie

Medzi hlavné výhody CLT patrí rýchlosť výstavby, ktorá je zvyčajne oveľa kratšia v porovnaní s tradičnými stavebnými metódami. Ďalšie pozitíva zahŕňajú dobrú vzduchotesnosť, difúznu otvorenosť a fázový posun, čo zlepšuje energetickú efektivitu budovy. CLT tiež ponúka požiarnu odolnosť, ktorá je porovnateľná alebo dokonca lepšia ako pri niektorých tradičných stavebných materiáloch. Vďaka svojim výhodám a širokej palete aplikácií sa CLT stáva čoraz populárnejším výberom pre modernú výstavbu.

 • CLT panely fungujú ako steny, nábytok, stropy a strechy. Hodí sa na viacpodlažné, vyššie drevostavby. 
 • CLT sa v porovnaní s inými masívnymi drevenými výrobkami môže doplniť betónom a vytvoriť tak drevobetónový kompozit (TCC). TCC je hybridný systém, ktorý pomáha zmenšiť prierezy, zväčšiť rozpätie a znížiť prenos hluku a vibrácií.
 • V stenových paneloch CLT je rezivo vo vonkajších vrstvách orientované nahor a nadol, aby sa maximalizovala jeho vertikálna nosnosť. Podobne pri podlahových a strešných CLT paneloch sú vonkajšie vrstvy reziva vedené rovnobežne so smerom dlhšieho rozpätia.
 • Na rozdiel od iných drevených výrobkov správne nainštalovaný a udržiavaný CLT nehnije ani neplesnivie. 
 • Prvky CLT sú chránené pomocou tmelu, náterov a oplechovania, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s vlhkosťou. 
 • Konštrukcia z CLT je ľahšia, a preto si vyžaduje menej nákladné základy.
 • Konštrukcia z CLT si vyžaduje menej práce.
 • Výstavba z CLT je rýchly a suchý proces. Preto spotrebuje menej času.
 • CLT sa prirodzene zuhoľnatieva pri požiari a vytvára vonkajšiu ochrannú vrstvu.
 • Je to udržateľný stavebný materiál.
 • CLT poskytuje suché a čisté stavenisko.
 • Pri výstavbe z CLT vzniká menej odpadu.

Nevýhody CLT konštrukcie

 • Štandardné predpisy a nariadenia obmedzujú maximálnu výšku konštrukcie budovy s použitím CLT. 
 • CLT je menej flexibilné na budúcu renováciu budov.
 • Stenové panely CLT sa dodávajú bez stenových dutín, čo zvyšuje náklady na elektrické, vodovodné a iné služby.
 • Výrobných jednotiek CLT je málo, čo má za následok vyššie náklady na dopravu materiálu.

Väčšina nevýhod CLT sa znižuje s nárastom jeho ponuky a dopytu. S dopytom sa zvyšuje odbornosť konštrukcie, čím sa zlepšuje jej konštrukčná flexibilita.

Ako sa stavajú CLT domy? (Montované domy)

Stavba domov z CLT panelov sa líši od tradičných stavebných metód na niekoľkých úrovniach, ale základný proces môže byť rozdelený do niekoľkých kľúčových fáz:

Projektová Fáza – stavebný plán CLT montovaného domu

V tejto fáze je dôležité vytvoriť podrobný stavebný plán, ktorý zahŕňa všetky aspekty CLT konštrukcie. To často zahŕňa spoluprácu s architektmi a inžiniermi, ktorí sú oboznámení s CLT technológiou. Dôvodom je to, že po dokončení domu je ťažšie robiť ďalšie úpravy (pridanie okna či dverí), keďže CLT panely sú vyrobené na mieru. Takže je veľmi dôležité všetko dobre naplánovať a premyslieť pred začatím prác. CLT panely sú vyrobené na mieru v továrni, čo znamená, že všetky rozmery a špecifikácie musia byť presne stanovené ešte pred začiatkom výroby. Akékoľvek chyby alebo nepresnosti v tejto fáze môžu viesť k problémom a dodatočným nákladom neskôr.

Dobre naplánovaný projekt môže výrazne zvýšiť energetickú efektivitu a udržateľnosť domu. V tejto fáze je možné zapracovať rôzne energeticky efektívne riešenia, ako je napríklad správne orientované okno alebo dobre navrhnutá izolácia.

Projektová fáza je tiež časom, kedy sa musia získať všetky potrebné povolenia a splniť regulačné požiadavky. To zahŕňa aj overenie, či projekt spĺňa všetky stavebné kódy a normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú CLT konštrukcií.

Výroba CLT Panelov

CLT panely sú vyrábané v špecializovaných továrňach. Proces výroby zahrňuje vysušenie, triedenie a lepenie lamel do panelov podľa špecifikácií projektu. Tieto panely sú presne vyrobené na mieru, aby zodpovedali návrhu budovy. 

Príprava Staveniska

Pred príchodom CLT panelov je potrebné pripravit stavenisko. To zahŕňa vyčistenie pozemku, prípravu základov a inštaláciu všetkých potrebných stavebných prvkov, ako sú napríklad odpadové rúry alebo elektrické vedenia.

Montáž CLT panelov

CLT panely sú potom doručené priamo na stavenisko, kde sú zmontované podľa projektového plánu. Vďaka presnej výrobe a možnosti predvŕtania otvorov pre okná, dvere alebo inštalácie je montáž rýchla a presná. 

Pripravené panely sú často označené a numerované, aby ich možno ľahko identifikovať a nainštalovať v správnom poradí.

Na zdvíhanie a umiestňovanie veľkých a ťažkých CLT panelov sa zvyčajne používajú žeriavy alebo iné zdvíhacie zariadenia. Tento proces vyžaduje precíznosť a spoluprácu medzi rôznymi členmi stavebného tímu.

Spojenie jednotlivých CLT panelov môže byť realizované rôznymi metódami, vrátane vkladaných spojov, skrutiek, kolíkov alebo špeciálnych spojovacích prostriedkov. Tieto spoje musia byť vytvorené s maximálnou presnosťou, aby sa dosiahla potrebná stabilita a pevnosť konštrukcie.

Výhodou CLT panelov je, že môžu byť vyrobené s predvŕtanými otvormi pre okná, dvere a rôzne inštalácie. To zjednodušuje a urýchľuje proces montáže.

Dokončovacie Práce

Po montáži CLT konštrukcie nasleduje fáza dokončovacích prác. To môže zahŕňať inštaláciu izolácie, obkladov, okien, dverí a ďalších koncových povrchov, ako sú omietky alebo tapety.

Vďaka presnosti a kvalite materiálu, ako aj možnosti prefabrikácie, je CLT ideálnym riešením pre efektívnu a rýchlu výstavbu.

Časté otázky ohľadom CLT panelov a konštrukcie

 1. Je CLT ekologické? – Áno, CLT je považované za udržateľný stavebný materiál, pretože je vyrobené z obnoviteľných zdrojov.
 2. Je možné použiť CLT v kombinácii s inými materiálmi? – Áno, CLT je kompatibilné s rôznymi inými stavebnými materiálmi ako oceľ, betón, alebo sklo.
 3. Ako je to s cenou CLT v porovnaní s tradičnými materiálmi? – Náklady na výstavbu s použitím CLT môžu byť porovnateľné alebo dokonca nižšie, vďaka rýchlej dobe výstavby a menším nákladom na pracovnú silu.
 4. Je CLT odolné voči poveternostným vplyvom? – Vďaka svojim vlastnostiam je CLT odolné voči vlhkosti, hmyzu a plesniam, čo zvyšuje jeho dlhovekosť.
 5. Môže byť CLT použité v viacpodlažných budovách? – Áno, sú už existujúce príklady viacpodlažných budov vybudovaných z CLT, ktoré dokazujú jeho pevnosť a stabilitu.
 6. Je možné s CLT konštrukciou stavať aj v zime? – Áno, jednou z výhod CLT konštrukcie je možnosť stavať počas celého roka, vrátane zimných mesiacov. V porovnaní s niektorými tradičnými stavebnými metódami, ktoré môžu vyžadovať technologické prestávky alebo sú obmedzené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, CLT umožňuje pokračovať v práci aj v mrazivom počasí. To môže zkrátiť celkový čas výstavby a potenciálne znížiť náklady.

Napíšte alebo zavolajte

Radi poradíme a odpovieme na Vaše otázky

CLT konštrukcia s fasádnou omietkou

CLT konštrukcia s fasádnou omietkou

(nízkoenergetický dom)

U=0,15 W(m2K), hr.291mm

 1. Fasádna omietka, 7mm
 2. Fasádna minerálna doska, 200mm
 3. Masívny CLT panel, 84mm