Home / Stavebná technológia

Stavebná technológia

CHARAKTERISTICKÝMI ZNAKMI
DREVOSTAVIEB CERTIKO SÚ NAJMÄ

Pozoruhodná rýchlosť výstavby

 • 10 týždňov pri menších domoch, 14 týždňov pri väčších domoch, a to kompletne „na kľúč“ od okamihu, kedy nám klient odovzdá hotovú základovú dosku, napojenú na inžinierske siete. (platí pre teplejšie ročné obdobie)
 • Tým sa výrazne znižujú náklady nie len na samotnú stavbu, ale na minimum klesajú ostatné aj „sprievodné“ náklady investora, ktoré pri stavbách trvajúcich aj niekoľko rokov môžu narásť do obrovských finančných čiastok.
 • Klient dostáva za svoje peniaze rýchlejšie konečný produkt a môže teda skôr začať s jeho využívaním, čo môže predstavovať množstvo ďalších úspor. ( V prípade komerčne využiteľných stavieb – obchody, reštaurácie, administratívne budovy, penzióny atď. – rýchlejšie postavená stavba skôr začne zarábať.) Je kratšia i doba počas ktorej sa treba venovať stavbe zo strany klienta, čo klient dáva ako svoju investíciu do celej transakcie a ktorú si doteraz do celkových nákladoch stavby väčšinou nezapočítava.
 • Tiež pri financovaní cez banku je táto rýchlosť veľmi dôležitá, pretože sa investorovi takmer neprekrývajú úverové splátky a náklady na doterajšie bývanie, ako nájomné, platby za plyn, elektrinu, vodu a podobne.
 • Dá sa zjednodušene povedať, že než investor začne splácať úver, tak už býva v novom dome.

Dokonalé tepelno-izolačné vlastnosti

 • Zloženie obvodových stien rodinných domov Drevostavieb - Certiko dosahuje hodnôt tepelného odporu steny presahujúcu R= 7 m2 K/W.
  Vonkajší plášť stavby je tvorený termofasádnym systémom, naneseným na plášti z drevoštiepkovej alebo drevovlaknitej dosky, ktorou je uzavretá nosná drevená konštrukcia domu.
  Vnútorné steny sú ukončené sadrokartónovými doskami, drevená konštrukcia domu je vyplnená tepelnou izoláciou. Tieto parametre sú garantom vysokej úspory a tým sa stávajú celkové ročné náklady na vykurovanie podstatne nižšiími než u stavieb postavených tzv. „klasickou technológiou“.
 • Naše Drevostavby - Certiko tak poskytujú vyššiu kvalitu vnútorného prostredia: priaznivejšie rozloženie teplôt v priestore, vyššie povrchové teploty a teda možnosť vykurovať na celkovo nižšiu teplotu a tak ďalej sporiť, v nadväznosti na riadené vetranie - možnosť kontroly kvality vzduchu v miestnostiach (alergie, pach, baktérie, roztoče)

Veľmi priaznová cena drevostavieb - Certiko

 • Konečná cena našich Drevostavieb - Certiko je výrazne nižšia ako u ostatných technológií, a to ako v základnej rozpočtovej oblasti, tak aj vo vyššie uvedených oblastiach doplnkových. Je to ovplyvnené napríklad nižšími režijnými nákladmi spojenými so stavbou alebo nezanedbateľnou úsporou na obstarávacích nákladoch vzniknutou tým, že steny domu sú podstatne rozmerovo štíhlejšie, čím sa dosiahnu na rovnakej zastavanej ploche väčšie úžitkové a obytné plochy.
 • „Konečná cena“ je u nás naozaj konečná, nemáme vo zvyku pred dokončením stavby cenu navyšovať. Cena uvedená na začiatku je pre nás záväzná. Pokiaľ si klient naozaj na začiatku spresní všetky detaily (napr. obklady, dlažby...), na konci nič navyše nedopláca.

Variabilita vnútorného usporiadania

 • Vnútorné konštrukcie niektorých priečok sú celkom nezávislé od hlavnej konštrukcii domu a je teda možné ich v budúcnosti zmeniť. Je celkom bežné, že dva naše domy, ktoré z vonku vyzerajú celkom rovnako, skrývajú v interiéri výrazne odlišné riešenia a vzhľad. Závisí to od potrieb a cítenia investora, či si interiér rozdelí do množstva uzavretých priestorov, alebo po dohode s naším architektom postaví vzdušný, slnkom prežiarený útulný domov, kde sa budú cítiť príjemne ako stáli obyvatelia domu, tak ich návštevy.
  Tak ako väčšina firiem, ktoré stavajú nemurované rodinné domy, aj my poukazujeme na staré ázijské príslovie, ktoré hovorí niečo v tom zmysle, že pokiaľ chorému nepomôže lekár tak má ísť bývať do dreveného domu!
  Len u rozmerovo väčších stavieb sú použité drevené podporné stĺpy, ktoré sa môžu zachovať ako súčasť interiéru, čo pôsobí veľmi efektne, alebo sú zabudované do deliacich priečok tak, aby vzhľadovo úplne zanikli.
 • Ponúkame možnosť spolupráce s bytovým dizajnérom po celý čas stavby napr. pri doriešení farebného fasádneho plášťa, s farbou strešnej krytiny, okien, či individuálnom poradenstve pri zariaďovaní interiéru.

PRÍKLADY POUŽITIA A SKLADIEB RODINNÝCH DOMOV,
STAVIEB A DREVOSTAVIEB - CERTIKO

Rámová konštrukcia

Základom konštrukcie je drevený rám, ktorý je tvorený z KVH hranolov. KVH, je konštrukčne masívne, sušené, hobľované a cinkovým spojom nadpájané stavebné rezivo z ihličnanov.

CLT konštrukcia

Konštrukcia CLT(Cross Laminated Timber) predstavuje najnovší trend vo vývoji stavebných materiálov pre výstavbu drevostavieb. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, stabilitou a presným vyhotovením detailov.