Home / Štandardné vybavenie rodinných domov

Štandardné vybavenie RDPopis štandardného vybavenia domu
(slúži ako príloha k zmluve o dielo) - platnosť od 1.1.2014

DK - dom na klúč
HS - hrubá stavba
HD - holodom
SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCE (zhora smerom dolu)
Strešná konštrukcia je pre katalógové domy trámová, pre prízemné domy väzníková
Stupeň výbavy
DK
HS
HD
Strešná krytina – Betónová
Latovanie 30 x 50 mm
Kontralaty 30 x 50 mm
Difúzna kontaktná fólia
Drevená konštrukcia krovu
Tepelná izolácia - výplň krovu 
Parozábrana 
Nosná kovová konštrukcia SDK + tepelná izolácia hr.60mm  
Sadrokartón hr.15mm - protipožiarny 
Zatmelenie a zabrúsenie sadrokartónu 
Maľba biela 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY ČASTI KROVU
Stupeň výbavyDKHSHD
Viditeľné exteriérové časti krovu sú ošetrené pohľadovým náterom
KLAMPIARSKE PRÁCE
Stupeň výbavyDKHSHD
Klampiarske prvky / dažďové žľaby a zvody / - pozinkovaný plech bez náteru
SKLADBA PODLAHY V 1. NP (zhora smerom dolu)
Konštrukcia podlahy - plávajúca
Stupeň výbavyDKHSHD
Laminátová podlaha 8mm  
Keramické dlažby - v kúpeľni, WC, tech. miestnosť, zádverie (materiál 13,30€/m2)  
Betónová - liata podlaha hr.40 mm 
Tepelná izolácia – EPS S100 100mm 
SKLADBA PODLAHY V 2. NP (zhora smerom dolu)
Konštrukcia podlahy - plávajúca
Stupeň výbavyDKHSHD
Laminátová podlaha 8mm v obytných miestnostiach a chodbách  
Keramické dlažby - v kúpeľni, WC (materiál 13,30€ s /m2)  
Betónová - liata podlaha hr.40 mm 
PE fólia 
Kročejova minerálna izolácia hr.25 mm 
SKLADBA STROPNEJ KONŠTRUKCE NAD 1. NP (zhora smerom dolu)
Stupeň výbavyDKHSHD
Drevoštiepková doska  hr.22mm
Nosná drevená konštrukcia stropu
Nosná kovová konštrukcia SDK + tepelná izolácia hr.60mm  
Sadrokartón hr.15 mm – protipožiarny 
Zatmelenie a zabrúsenie sadrokartónu 
Maľba - biela 
SKLADBA STROPNEJ KONŠTRUKCIE NAD 2. NP (zhora smerom dolu)
Stropná konštrukcia nad 2. NP - klieštiny 250mm
Stupeň výbavyDKHSHD
Drevená konštrukcie strop
Výplň - tepelná izolácia 
Parozábrana - fólia  
Nosná kovová konštrukcia SDK 
Sadrokartón hr.15mm – protipožiarny 
Zatmelenie a zabrúsenie sadrokartónu 
Maľba - biela 
SKLADBA OBVODOVEJ STENY - 1. NP a 2. NP (zvonku smerom dovnútra)
Obvodová stena o celkovej hrúbke 390 mm
hodnota tepelného odporu - R = 7,2
Stupeň výbavyDKHSHD
Omietka akrylátová – jednofarebná
Tepelné izolačné dosky – EPS F hr.100mm
Drevoštiepková doska hr.12mm
Drevená konštrukcia – 60x160mm
Výplň tepelnou izoláciou hr.160mm 
Parozábrana - fólia - 0,2 mm 
Konštrukcia nosná pre sadrokartón 
Výplň tepelnou izoláciou hr.60mm
Sadrokartón hr.15mm – protipožiarny
 
Zatmelenie a zabrúsenie sadrokartónu 
Maľba - biela 
Keramický obklad (v kúpeľni ) je navrhnutý v priestore za vaňou a umývadlom / obkladový materiál v cene 13,30€/m2, bez ozdobných prvkov, štandardná pokládka /  
Keramický obklad (na WC ) je navrhnutý do pristoru za klozetom a umývadlom mm nad č. p. / obkladový materiál v cene 13,30€/m2, bez ozdobných prvkov, štandardná pokládka /  
SKLADBA PRIEČKOVEJ STENY - 1. NP a 2. NP
Vnútorné priečky - 125 mm / v kúpeľni pod obkladmi - 150 mm /
Stupeň výbavyDKHSHD
Maľba - biela 
Zatmelenie a zabrúsenie sadrokartónu 
Sadrokartón hr.15 mm – protipožiarny 
Priečková nosná konštrukcia 
Výplň tepelnou a zvukovou izoláciou 
Sadrokartón hr.15 mm – protipožiarny 
Zatmelenie a zabrúsenie sadrokartónu 
Maľba - biela 
OKNA A BALKÓNOVÉ DVERE
Stupeň výbavyDKHSHD
Plastové okná a dvere – 5- komorový profil Aluplast – biela farba
Zasklenie 3-sklom s hodnotou K-0,7
Okenné kľučky – biela farba - plast
Mikroventilácia
OKENNÉ PARAPETY
Stupeň výbavyDKHSHD
Vonkajšie parapety – pozinkovaný plech, hliník biela farba
Vnútorné parapety – plast biela farba 
VCHODOVÉ DVERE
Stupeň výbavyDKHSHD
Jednodielne dvere bez nadsvetlíka, bez sklenenej výplne
INTERIEROVÉ DVERE
Stupeň výbavyDKHSHD
Dvere fóliové plné bez presklenia  
Zárubne obložkové fóliové  
Kovanie - kľučky - cena 11,62€/ks  
SCHODISKO
Stupeň výbavyDKHSHD
Schodisko samonosné otvorené bez podstupnic, (buková špárovka)  
Zábradlie na jednej (otvorenej) strane, bez madla na stene  
Sťahovací jednoduchý Al rebrík do podkrovia - RD 
Sťahovací jednoduchý Al rebrík do podkrovia - garáž   
ELEKTROINŠTALÁCIA
Stupeň výbavyDKHSHD
Kompletné vnútorné rozvody v Cu prevedení, vedené za sadrokartónom 
Vybavenie jednozásuvky (30ks), vypínače(20ks )Legrand " – biela farba 
Domový rozvádzač - 1 ks, s hlavným vypínačom, požadovaným istením a chráničom 
Drôtové vedenie pre domáci telefón (z rozvádzača do určenej miestnosti) bez prístroja 
Vedenie pre televízny signál (od anténnej zásuvky do podkrovia – voľne ukončená) 
Anténne zásuvky - 4ks 
VYKUROVANIE
Stupeň výbavyDKHSHD
Elektrické priamo vykurovacie radiátory so samostatnou reguláciou (od 500 do 2000W) 
Elektrický zásobník na ohrev TUV 120l, zvislé prevedenie  
VODOINŠTALÁCIA
Stupeň výbavyDKHSHD
Vnútorné rozvody teplej aj studenej vody sú z plast-hliník s tepelnou izoláciou a sú vedené za sadrokatrónom v obvodových stenách, v priečkach a stropoch. 
KANALIZÁCIA
Stupeň výbavyDKHSHD
Všetky vnútorné rozvody sú z certifikovaného plastového potrubia a sú napojené na
pripravené vývody – hrdlá kanalizačného potrubia, v základovej doske či stropu pivnice.
 
Odvetranie kanalizácie – prestupovou škridlou na strechu RD 
SANITÁRNA KERAMIKA
Stupeň výbavyDKHSHD
Sanitárna keramika v štandardnom vybavení - JIKA séria "Lyra" v bielej farbe ( WC - kombi, umývadlá 50 cm s polnohou )  
Vaňa akrylátová rohová biela - "Jika Lyra" 1510x1010 mm
Vaňa akrylátová priama biela - "Jika Lyra" 1700x750 mm
Sprchový kút - "Jika, Ravak“
  
Vaňa – polyuretánový nosič + keramický obklad   
Batérie pákové – v prevedení chróm, "Jika Lyra"   
Platnosť od 1.1.2014 Certiko s.r.o.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny štandardného vybavenia typových RD.